Put Gospe od mira 1, 21311 Stobrec
+385 (0)91 335 3010 • +385 (0)21 312 692

Hoteli

Popis gradova
Redoslijed gradova je
od sjevera prema jugu
 

Opći uvjeti pružanja usluge smještaja

1. SADRŽAJ PONUDE
Klobuk travel osigurava uslugu smještaja prema objavljenim informacijama, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju više sile*.


2. REZERVACIJE I UPLATE
Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno ili osobno u poslovnici Klobuk travel. Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za Klobuk travel. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju smještaja potrebno je uplatiti akontaciju ovisno o odabranom modelu plaćanja, a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 15 dana prije početka korištenja usluge smještaja ili kod iznajmljivača na dan dolaska u smještaj, a ovisno o modelu plaćanja s kojim je gost upoznat prilikom potvrde rezervacije. Napomena za plaćanje karticom - kreditnu karticu teretimo za iznos izražen u kunama po prodajnom deviznom tečaju Hypo Alpe Adria bank na dan terećenja kartice ili u EUR.


3. BORAVIŠNA PRISTOJBA
Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi od 2,00 do 7,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Mladi od 12. do 18. rođendana imaju popust od 50% na taj iznos, dok djeca do 12. rođendana ne plaćaju boravišnu pristojbu. Konačan iznos boravišne pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj i terminu boravka, a naplaćuje se prema ovim Općim uvjetima i istovremeno s uplatom konačnog iznosa za smještaj. Na kalkulaciji za rezervaciju bit će izražen iznos boravišne pristojbe.
Ukoliko država (npr. Austrija) ima zakon prema kojem se boravišna pristojba plaća na licu mjesta, iznos boravišne pristojbe neće biti naveden na kalkulaciji i gost je dužan taj iznos uplatiti po dolasku u smještaj.


4. CIJENA SMJEŠTAJA
Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu smještaja (u opisu smještaja naznačeno izrijekom "po dogovoru" ili dodatne usluge koje su ostvarive uz prethodnu najavu.) pa ih stoga gost posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije.
Cijene smještaja objavljene su u EUR. Klobuk travel zadržava pravo promjene objavljenih cijena (u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga ili promjene tečaja). Gostima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, klobuk travel jamči cijenu smještaja, navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, Klobuk travel se obvezuje obavijestiti gosta o promjeni cijene. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (voucher), pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gostiju na licu mjesta.


5. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje gost dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju Klobuk travel u većoj mjeri nego informacije objavljene na internet stranicama http://www.transfers-croatia.com ili katalogu i drugim tiskanim materijalima Klobuk travel-a.


6. PRAVO Klobuk travel-a NA PROMJENE I OTKAZ
Klobuk travel zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 1.). Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest gostu i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 15% od cijene uplaćene rezervacije, Klobuk travel zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju gosta.
U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, Klobuk travel zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gostu najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, Klobuk travel će se truditi gostu pružiti informaciju o mogućem smještaju koji nije u ponudi Klobuk travela i svakako vratiti gostu kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.


7. PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ
U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od EUR 15 po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.

U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije PRIVATNOG SMJEŠTAJA, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:
a.    za otkaz do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od cijene smještaja,
b.    za otkaz od 14 do 9 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od cijene smještaja,
c.    za otkaz od 8 do 2 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od cijene smještaja,
d.    za otkaz 1 dan prije početka korištenja usluge, ili ako gost ne dođe ili otkaže unutar rezerviranog termina, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene smještaja.

Za fiksno potvrđene rezervacije HOTELSKOG SMJEŠTAJA vrijede posebni uvjeti otkaza od strane gosta. Datumom otkaza smatra se datum primitka pismene obavijesti o otkazu, a troškovi se naplaćuju kako slijedi:
e.    za otkaz rezervacije do 30 dana prije datuma početka rezervacije, naplaćuje se 15% od ukupne cijene smještaja
f.    za otkaz rezervacije od 29 dana do 22 dana prije datuma početka rezervacije, naplaćuje se 25% od ukupne cijene smještaja
g.    za otkaz rezervacije od 21 dan do 15 dana prije datuma početka rezervacije, naplaćuje se 40% od ukupne cijene smještaja
h.    za otkaz rezervacije od 14 dana do 8 dana prije datuma početka rezervacije, naplaćuje se 80% od ukupne cijene smještaja i. za otkaz rezervacije od 7 dana ili manje dana prije datuma početka rezervacije, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene smještaja

Ukoliko gost u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio Klobuk travel-u ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, Klobuk travel zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Ako gost koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika za istu rezervaciju, Klobuk travel će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom.


8. OBVEZE Klobuk travel-a
Dužnost Klobuk travel-a je briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima gosta, sukladno dobrim običajima u turizmu. Klobuk travel će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima (točka 1.), kad se postupa kako je opisano u točki 6.


9. OBVEZE GOSTA
Gost je dužan:
a.    posjedovati valjane putne isprave,
b.    poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište
c.    pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri,
d.    prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi (Voucher dobiven poštom ili mailom)
e.    gost je dužan provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza

U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.


10. PRTLJAGA
Klobuk travel ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu (preporuča se najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost). Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.


11. RJEŠAVANJE PRIGOVORA
Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost - nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.

Postupak u svezi s prigovorom:
a.    Gost je dužan na dan dolaska odmah kod pružatelja usluga reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti Klobuk travel ured u Splitu e-mailom na info@transfers-croatia.com ili telefonski na broj 00 385 91 335 3010 . Klobuk travel se obvezuje da će poslati zastupnika, na mjesto prigovora, kojega je gost dužan pričekati u reklamiranom smještaju. Gost je dužan surađivati s predstavnikom Klobuk travel-a i pružateljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, Klobuk travel nije dužan uvažiti naknadni prigovor (ukoliko postoji adekvatna alternativa u istom objektu gost je dužan prihvatiti je). Klobuk travel ne uvažava reklamacije vezane uz sadržaje koji nisu u sklopu objekta (ulični radovi, čistoća plaže, stanje objekata u neposrednoj blizini,...).
b.    Ukoliko ni nakon intervencije Klobuk travel zastupnika na licu mjesta problem nije bio otklonjen, zastupnik sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka, jedan za Klobuk travel i jedan za gosta. U tom slučaju, najkasnije 28 dana po povratku s odmora, gost je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s potvrdom zastupnika, popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora Klobuk travel-u e-mailom na info@transfers-croatai.com ili poštom na adresu Klobuk travel d.o.o. Katarine Zrinske 9 ,21 312 Podstrana ,Croatia. Klobuk travel će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 28 dana.
c.    Ukoliko gost ne reklamira smještaj na licu mjesta ne ostvaruje pravo povrata novca.
d.    Ukoliko država odredišta nije Republika Hrvatska, Klobuk travel ne garantira da će biti u mogućnosti poslati zastupnika. U tom slučaju gost je dužan o tome obavijestiti Klobuk travel ured u Splitu e-mailom na info@transfers-croatia.com ili telefonski na broj 00 385 91 335 3010 te surađivati s pružateljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ukoliko ni nakon toga problem nije bio otklonjen, najkasnije 28 dana po povratku s odmora, gost je dužan poslati pismeni prigovor s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora Klobuk travel-u e-mailom na info@transfers-croatia.com ili poštom na Klobuk travel d.o.o. Katarine Zrinske 9 .21 312 Podstrana Klobuk travel će uzeti u razmatranje samo pritužbe zaprimljene u roku od 28 dana.
e.    Klobuk travel se obvezuje donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora. Klobuk travel može odgoditi rok rješenja prigovora zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod pružatelja usluga najviše za dodatnih 14 dana. Klobuk travel će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora.
f.    dok Klobuk travel ne donese rješenje, gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže Udruge hrvatskih putničkih agencija, ili sudske ustanove, kao i davanja informacija u sredstvima javnog informiranja.
Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete. Klobuk travel se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo gosta, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice.


12. NADLEŽNOST SUDA
Ako gost nije zadovoljan rješenjem prigovora, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj se utvrđuje nadležnost suda u Splitu.


13. NAPOMENA
Uplatom akontacije, odnosno cjelokupnog iznosa za rezervaciju smještaja gost u cijelosti prihvaća ove Uvjete.


14. NAPOMENA
U slučaju paralelnih akcija popusti se ne zbrajaju. Popusti ne vrijede na last minute ponudu.

U Splitu, 18. studenog 2006.

Besplatan prijevoz, transfer

Bookirajte hotel kod nas po recepcijskim cijenama i dobivate transfer od aerodroma do vašeg hotela i nazad. Ponuda se odnosi na smještaj na bazi sedmodnevnog odmora (može se kombinirati više hotela po par dana)

Za manji broj dana kontaktirajte nas, opet Vas nagrađujemo.  

GARANTIRAMO RECEPCIJSKE CIJENE SMJEŠTAJA!


POPIS MJESTA:
(gradovi su poredani od sjevera prema jugu)

Hoteli Zadar
Hoteli Biograd
Hoteli Vodice
Hoteli Šibenik
Hoteli Trogir
Hoteli Podstrana
Hoteli Tučepi
Hoteli Makarska
Hoteli Brela
Hoteli Bol
Hoteli Supetar
Hoteli Dubrovnik

 

 

Hrvatska tour - 5 dana Svakodnevni izleti Najam busa i minibusa Unajmljivanje brodova LIMO Usluge Poslovno jedrenje Apartmani i hoteli Avanture
 
Beauty Centar Le Meridien Najam jahte Villa - Hotel BB